دوره کمک های اولیه پلاس

398,000 تومان
1,386فروش
398,000 تومان

من کی هستم؟ قراره چه چیزهایی یاد بگیرید؟

پخش ویدیو

نمونه ویدئو آموزشی دوره کمک های اولیه جدید

پخش ویدیو

بیش از 3.526 نفر داخل دوره کمک های اولیه ما شرکت کرده اند.از افراد بی سواد گرفته تا کسانی که دکترای تخصصی داشته اند و توانستن جان عزیزانشان رو نجات بدهند.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

قیمت دوره کمک های اولیه ما از پول یک جفت کفش ارزون تره اما قطعا برای این آموزش ها نمیشه قیمت مشخص کرد.چون با این اطلاعات می توانید در شرایط بحرانی جان عزیزان خود را نجات دهید.

با تهیه این دوره آموزش کمک های اولیه برای حیوانات و آموزش تزریقات رو به ارزش 1 میلیون تومان کاملا رایگان به عنوان هدیه از ما دریافت می کنید.

فصل صفر

کمک های اولیه و تجهیزات

قسمت 1 ویدئو

کمک های اولیه شامل چه اقداماتی است

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

توضیح و آموزش وسایل کیف کمک های اولیه(از باند مثلثی گرفته تا پتوی نجات)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 1

آموزش نجات جان

قسمت 1 ویدئو

ترتیب اقداماتی که برای نجات مصدوم باید انجام بدید

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

آموزش اقدامات برای نجات چندین مصدوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

توضیح علایم حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

انواع سطح هوشیاری و تعییت سطح هوشیاری مصدوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

علت های تغیر سطح هوشیاری و بررسی هرکدام

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

از تغییرات چشم و مردمک متوجه شو مصدوم دچار جه حادثه ای شده

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

نبض چیه؟با چه قدرتی باید بزنه؟با چه ریتمی باید بزنه؟نرمالش چقدره؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

تنفس چیه؟با چه ریتمی باید باشه؟با چه قدرتی باید باشه؟نرمالش چقدره؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

فشار خون چیه؟نرمالش برای هر سن چقدره؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

چطور بدون دستگاه فشار خون متوجه فشار مصدوم شویم؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

بررسی خونرسانی بدن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 12 ویدئو

از تغییر رنگ پوست مصدوم متوجه شو چه اتفاقی براش افتاده؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 13 ویدئو

درجه حرارت بدن چیه؟تب چیه؟اقدامات صحیح

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 14 ویدئو

اکسیژن خون چیه؟نرمالش چقدره؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 15 ویدئو

آموزش انتقال ایمن و صحیح مصدوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 16 ویدئو

پوزیشن مناسب برای انتقال مصدوم در حوادث مختلف

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 17 ویدئو

چطور کمک کنیم تا از لحاظ قانونی دچار مشکل نشیم.

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 18 ویدئو

حادثه های شاهد و غیر شاهد

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 19 ویدئو

توضیح آمبولی،دهلیز،بطن و انواع رگ های خونی و سیستم گردش خون

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 2

آموزش سی پی سی آر CPCR

قسمت 1 ویدئو

توضیح احیای قلبی ریوری مغزیcpcr

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

ارست قلبی و ارست غیر قلبی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

آموزش مراحلcpcrدر شرایط نرمال و حوادث مختلف

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

آموزش سی پی سی ار برای نوزادان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

ماسک احیا و تنفس مصنوعی از بینی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

بررسی سی پی سی ار در غرق شدگی،برق گرفتگی،آسیب نخاعی و ...

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

نکات تکمیلی،اگر مصدوم دمر افتاده بود چطور سی پی ار انجام بشه،آسیب نخاعی و ...

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 3

خفگی و غرق شدگی

قسمت 1 ویدئو

3دلیل اصلی که باعث خفگی میشه و علایمشون

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

انواع غرق شدگی(مرطوب و خشک)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

بررسی مراحل نجات دادن غریق در شرایط مختلف

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

نحوه ی نجات کسی که به عمد خفه شده

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

خفه شدن با گاز منوکسید کربن و نحوه ی صحیح نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

علامت بین المللی خفگی و نحوه ی نجات فرد از خفگی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

مانورهایملیخ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

مانور هایملیخ جواب نداد و فرد داشت خفه میشد چطور نجاتش بدیم؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

مانور هایملیخ برای خانم های باردار و افراد خیلی چاق

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

مانور هایملیخ برای افراد بیهوش و افرادی که روی زمین افتادن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

اقدامات در خفگی بچه و نوزادان و علایم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 12 ویدئو

اگر تنها بودیم و خفه شدیم چطور خودمون ، خودمون رو نجات بدیم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 4

تشنج ، سرکوب ، شوک ، بیهوشی

قسمت 1 ویدئو

خون چیست؟شامل چیست؟دستگاه گردش خون چگونه کارمیکند؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

تعریف شوک بررسی انواع شوک (هیپوولمیک-کاردیوژنیک-وازوژنیک)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

سنکوب-شوک نوروژنیک -آنفیلاکسی -سپتیک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

علائم و نشانه های اصلی شوک و راه های پیشگیری ازآن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

چگونه فردی را که دچار شوک شده نجات دهیم ؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

آنژین صدری و اختلالات قلبی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

روش استفاده از قرص فشار قبل از شروع سکته

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

اگر در خانه تنها بودیم و سکته کردیم چگونه جان خودمان را نجات دهیم ؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

سکته قلبی (Mi)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

سکته مغزی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

انواع تشنج - صرع و اقداماتی که باید بلد باشید

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 5

انواع زخم و خونریزی

قسمت 1 ویدئو

مکانسیم بدن در مقابل زخم ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

انواع رگ های خونی و ویژگی های آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

خونریزی داخلی و خونریزی خارجی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

اقدامات حیاتی در خونریزی داخلی و علائم آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

انواع خونریزی خارجی و اقدامات حیاتی که باید انجام شود

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

تورنیکه - بایدها و نباید ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

خونریزی به همراه شکستگی استخوان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

اقدامات شکستگی بینی (خونریزی و فشار خون بالا )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

اقدامات در خونریزی چشم ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

اقدامات در خونریزی شکم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

اقدامات در خونریزی ریه و سینه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 12 ویدئو

عفونت کزاز

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 13 ویدئو

انواع زخم ها (بریدگی - کنده شدگی و ... )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 14 ویدئو

اقدامات در قطع عضو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 6

انواع پانسمان و بانداژ

قسمت 1 ویدئو

هدف از پانسمان چیست ؟ نکاتی که باید رعایت شود

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

شست و شوی صحیح زخم (سرم شست و شو - بتادین و ... )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

اولین پانسمان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

پانسمان سوختگی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

زخم عمیق و گرم و سرد کردن زخم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

بانداژ و آموزش بانداژ (ساده - ایت و قابل حرکت )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

بانداژ کف دست - انگشت - روی آتل و ...

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

پانسمان و بانداژ سر (بانداژ مثلثی)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

بانداژ دونات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

بانداژ مثلثی جهت ثابت نگه داشتن دست و آتل

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 7

آسیب های اسکلتی

قسمت 1 ویدئو

آسیب های اسکلتی مستقیم و غیر مستقیم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

بررسی انواع آسیب های اسکلتی (شکستگی - دررفتگی -رگ به رگ شدن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

علائم شکستگی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

شکستگی و خطر آمبولی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

شکستگی و خطر از بین رفتن عصب حرکتی - حسی - شریانی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

بررسی Cnb و سلامت عضو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

قوانین آتل بستن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

بررسی شکستگی تمامی نقاط بدن و اقدامات حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 8

سوختگی ( در اثر گرما ، سرما ، مواد شیمیایی )

قسمت 1 ویدئو

سوختگی ( عمق - درصد - نوع و... )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

درجات سوختگی و شوک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

سوختگی درجه 1 - 2 و 3

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

تاول های بعد از سوختگی و کارهایی که نباید انجام دهید

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

اقدامات حیاتی در سوختگی و سوختگی با قیر

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

سوختگی نقاط حساس بدن - مکانیسم و اقدامات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

سوختگی با مواد شیمیایی و اقدامات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

سوختگی های الکتریکی و اقدامات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

برف کوری - اشعه جوشکاری و اقدامات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 9

انواع مسمومیت و سم ها

قسمت 1 ویدئو

سم چیست ؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

انواع مسمویت (تزریقی - گوارشی -تنفسی -پوستی و ... )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

توضیح اقدامات اولیه در انواع مسمومیت ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

علائم انواع مسمومیت ها ( تزریقی - گوارشی - پوستی و ... ) و اشتباهات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

اقدامات حیاتی در مسمومیت گوارشی و از بین بردن سم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

پوزیشن حیاتی در زمان مسمومیت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

قوانین استفراغ و نکات کلیدی از بین بردن سم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

اقدامات حیاتی در مسمومیت تنفسی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

اقدامات حیاتی در مسمومیت پوستی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

اقدامات حیاتی در انواع مسمومیت تزریقی (دارو - مارگزیدگی و عقرب زدگی )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

مسمومیت از طریق زنبور زدگی و شوک ناشی از آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 12 ویدئو

اقدامات حیاتی در هاری و علائم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 10

گرما زدگی ، سرمازدگی ، آتش سوزی و نحوه صحیح انتقال مصدوم

قسمت 1 ویدئو

گرما زدگی مکانیسم بدن و علائم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

اقدامات قبل و بعد از گرمازدگی و نکات حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

قسمت های مهم بدن که باعث گرما و سرمازدگی میشوند

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

انواع سرمازدگی - یخ زدگی و مکانیسم بدن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

اقدامات حیاتی در سرما زدگی و نباید های آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

اقدامات حیاتی در یخ زدگی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

اقدامات در اتش سوزی و نحوه کار با کپسول اطفا حریق

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

اقدامات دراتش سوزی سیم برق و آتش گرفتن انسان

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 9 ویدئو

آب چه چیز هایی را خاموش نمیکند

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 10 ویدئو

نکات انتقال صحیح وایمن مصدوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 11 ویدئو

انواع روش های انتقال مصدوم (عصایی - اتش نشانی - گهواره ایی - قطاری )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 11

کمک های اولیه و اقدامات حیاتی برای خانم های باردار

قسمت 1 ویدئو

کمک های اولیه برای خانم باردار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

سقط شدن جنین

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

مسمومیت دوران حاملگی (اکلامپسی و پری اکلامپسی)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

افت فشار خون ناگهانی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 12

کمک های اولیه برای حیوانات

قسمت 1 ویدئو

نحوه کنترل علائم حیاتی در حیوانات و نکات مهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

عملیات احیا برای حیوانات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

خفگی حیوانات - اقدامات حیاتی و علائم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

تشنج حیوانات و اقدامات حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

زخم و خونریزی حیوانات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 6 ویدئو

گرما زدگی حیوانات و اقدامات حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 7 ویدئو

سرمازدگی حیوانات و اقدامات حیاتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 8 ویدئو

سوختگی حیوانات و نکات تکمیلی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
تزریقات 13

توضیحات تزریقات

قسمت 1 ویدئو

تزریقات یک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 2 ویدئو

تزریقات دو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 3 ویدئو

تزریقات سه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 4 ویدئو

تزریقات چهار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت 5 ویدئو

تزریقات پنج

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره کمک های اولیه پلاس”

امنیت *

error: هشدار: محتوا محافظت شده است!!